Genderflux: Trans* voor dummies


28 Sep 2019 16:00
→ 28 Sep 2019 17:30
L-day Belgium, GenderFlux
L-day Belgium
Antwerp
See on a map
Mannen die zichzelf vrouw voelen, vrouwen die eigenlijk een man (willen) zijn, jongeren die zich noch man, noch vrouw voelen of allebei. In film en media laat de T* van onze LGBTIQ+ gemeenschap zich meer en meer van hun horen: Bo, Petra, Sam, Kaat… Trans* is hot. Maar wat weet je eigenlijk over trans*? Er zijn heel wat ongeschreven regels die bepalen wie man of vrouw is en hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen. Wie deze regels niet volgt, valt buiten de norm. Waarom vinden we sommige dingen normaal en andere niet? In deze vorming nemen we je op een interactieve manier mee in de wereld van de trans*superdiversiteit. We staan stil bij courante begrippen en de positie van trans*personen in de maatschappij en L-community in het bijzonder.

We starten om 16u, einde is voorzien om 17u30.

Best inschrijven via e-mail: genderflux@l-day.be want de plaatsen zijn beperkt!

Iedereen welkom!

Locatie: Kavka, Oudaan 14, Antwerpen

De L-day is georganiseerd door vzw Folia in samenwerking met WIJdames, Çavaria, Het Roze Huis en met steun van de stad Antwerpen.

Check het volledige programma op https://l-day.be/programma/ en of onder evenementen op onze FB-pagina.

De L-Day is voor het eerst GRATIS, uitgezonderd de fuif vanaf 20.30 u met DJs T en Ilse Liebens! Inkom: 8 EUR