Queer Pride Gent


11 May 2019 12:30
→ 11 May 2019 23:55
Queer Pride Gent
Vrijdagmarkt, 9000 Gent, België
Ghent
See on a map
*English below*
[NL] De eerste editie van Queer Pride Gent vindt plaats op zaterdag 11 mei 2019. De Vrijdagmarkt, het Anseeleplein, Grootkanonplein, Poeziëcentrum en de Kammerstraat zullen zich transformeren tot een veilige haven voor alle queers en hun sympathisanten. De Queer Pride Gent vertrekt vanuit een gevoel van inclusiviteit, acceptatie en appreciatie, gegrond in de waardering voor eender welke seksuele of romantische oriëntatie en genderidentiteit of -expressie, mensen met een handicap of mensen van kleur.

Queer Pride Gent is een open uitnodiging aan iedereen voor deelname aan een of meerdere activiteiten uit een divers, alternatief aanbod van workshops, een Queer Fair, optredens en debatten tot een familiedag, en de verdere invulling aan een Queer-monument door #LHBTMonumntGent en bondgenoten. Een slotfeest is de klap op de vuurpijl.

In tegenstelling tot vele vaak commercieel en institutioneel gedreven pride-evenementen in centrumsteden wil Queer Pride Gent een alternatief geluid laten horen, één dat is gegrond op maatschappelijk engagement. Vooroordelen, onbegrip en agressie zijn vaak het resultaat van een gebrek aan kennis en voortschrijdend inzicht. De ander niet begrijpen is jammerlijk, de ander niet willen begrijpen is echter een schande. Queer Pride wil daarom mensen uit elke hoek van de samenleving samenbrengen en hun de kans geven om elkaar goed in de ogen te leren kijken. Queer Pride Gent is een vreedzaam protest tegen maatschappelijke normen, instituten en structuren die de seksuele, sociale en culturele diversiteit en vrijheid onderdrukken.

Deze debuuteditie van Queer Pride Gent is een initiatief van vele individuen, vrijwilligers en activisten die allen hun roots in de Gentse stad hebben. Queer Pride Gent wil het vrije, non-commerciële karakter van dit event beschermen en rekent daarom enkel op vrijwillige bijdragen van sympathisanten. Meer informatie vind je www.queerpridegent.be.

Art Direction by Mert Şen

PROGRAMMA HIER ONDER
LOCATIES: Vrijdagmarkt (Queer Performance Square), Anseeleplein (Queer Stage & Pradio), Grootkanonplein (Speakers Corner), Poëziecentrum (Debatten), Kammerstraat (Familiedag).

Linken naar de specifieke events voor line-up en meer:
STAGE
(https://www.facebook.com/events/382135622374842/)
SQUARE
(https://www.facebook.com/events/2245401422220046/)
SPEAKERS CORNER (https://www.facebook.com/events/394760531107170/)
DEBATTEN
(https://www.facebook.com/events/794809477569751/)
PRADIO
https://www.facebook.com/events/2319107845015493/
________________________________________________

[EN] The first ever Queer Pride Gent will take place on Saturday 11 May 2019. The Vrijagmarkt area will get ready for, and transform itself into, a safe haven for all the queer people and their sympathisers. Queer Pride Gent is rooted in the spirit of inclusivity, acceptation and appreciation of any sexual or romantic orientation, gender identity or expression, people with disabilities and people of color.

Anyone is welcome at Queer Pride Gent, which is therefore an open invite for participation in one or more of the diverse, alternative activities it has in store, including workshops, a Queer Fair, performances, debates, a family day, and the further fulfilment of a Queer monument by #LHBTMonumntGent and allies. This all will be topped off by a closing party.

Unlike many commercially and institutionally driven pride events in urban capitals, Queer Pride Gent departs from critical community engagement and aims to strike an alternative note. Prejudice, ignorance and aggression often originate from a lack of knowledge and non-progressive insight. Not being able to put oneself in someone else’s shoes is a pity, yet the unwillingness to understand the other is a disgrace. That is why Queer Pride Gent wants to bring people together from all walks of life and provide them with the opportunity to look deeply into each other’s eyes. Queer Pride Gent is a peaceful protest against social norms, institutions and structures that oppress sexual, social and cultural diversity and freedom.

This debut edition of Queer Pride Gent is an initiative of various local volunteers and activists. As Queer Pride Gent wants to safeguard the free, non-commercial nature of this event, it only solicits voluntary contributions from sympathisers. See you soon! For more information, check out www.queerpridegent.be


PROGRAM BELOW
LOCATIONS ARE: Vrijdagmarkt (Queer Performance Square), Anseeleplein (Queer Stage), Grootkanonplein (Speakers Corner), Poëziecentrum (Debates), Kammerstraat (Familiedag).

Specifics in sub-events (line-up):
STAGE
(https://www.facebook.com/events/382135622374842/)
SQUARE
(https://www.facebook.com/events/2245401422220046/)
SPEAKERS CORNER (https://www.facebook.com/events/394760531107170/)
DEBATTEN
(https://www.facebook.com/events/794809477569751/)
PRADIO
https://www.facebook.com/events/2319107845015493/