RFSL Ungdoms kongress 2018!


23 Mar 2018 15:00
→ 25 Mar 2018 15:00
RFSL Ungdom
RFSL Ungdom
Sveavägen 59 - Stockholm
See on a map
Välkommen till RFSL Ungdoms kongress 2018!

OBS för att komma på kongressen behöver du fylla i intresseanmälan, här: https://goo.gl/forms/6UiU0wryGi48VbC32

Kongressen är RFSL Ungdoms högsta beslutande organ. Det är under kongressen som förbundet tar ställning till vilket arbete som ska ske under det kommande året, vilka politiska mål vi ska ha och väljer en ny förbundsstyrelse som är de som får i uppdrag att genomföra den verksamhet som kongressen bestämmer ska göras. Du som ombud får också mer insyn i organisationens verksamhet och kunskap om demokratiska processer!

Detta är förbundets femtonde ordinarie kongress, och sker den 23-25 mars 2018 i mittersta Sverige.

Kongressen kommer att inledas på kvällen fredagen den 23 mars. Helgen kommer att vara fylld med diskussioner, beslutsfattande, aktiviteter och socialt häng. Mer praktisk information kommer att skickas ut till deltagarna när vi närmar oss kongresshelgen.

På kongressen kommer vi fatta en massa beslut. Alla medlemmar är välkomna som observatörer, och varje distrikt har ett antal representanter som får åka på kongressen och rösta. Dom kallas för distriktens kongressombud.

Kongressombuden utses av distrikten. Antal ombud som varje distrikt ska utse avgörs utifrån medlemsantalet vid årsskiftet. Vill du åka som ombud behöver du anmäla dig här: https://goo.gl/forms/PfiBVkJEwNzF10n92 Deltagaravgiften för kongressen är 100 kronor, då står RFSL Ungdom för ombudens kostnader för resa, boende och mat för helgen. Om du inte har möjlighet att betala deltagaravgiften själv kan du kontakta oss så löser vi det.

Under kongressen kommer vi diskutera och besluta om förslag från medlemmarna. Alla medlemmar kan skicka in sina förslag och förslagen kommer sen att diskuteras på kongressen.

När en medlem, en aktivistgrupp eller ett distrikt lägger ett förslag till kongressen kallas det för en motion. En motion kan handla om i princip vad som helst som du vill att RFSL Ungdom ska göra, allt från att RFSL Ungdom borde ha en svart kongressklubba till att RFSL Ungdom borde jobba mer med asylpolitik. Ett förslag skrivs ner och skickas in till förbundsstyrelsen som en motion med förslag på en eller flera att-satser. Om du har några frågor om att skriva motioner, kontakta ditt närmsta distrikt eller frank@rfslungdom.se!

Motioner som ska behandlas på kongressen ska vara inskickade till förbundsstyrelsen senast torsdagen den 25 januari kl. 23.59, men skicka gärna in motionen i god tid så underlättar du arbetsbördan för förbundsstyrelsen. Motioner mailas till info@rfslungdom.se eller postas till RFSL Ungdom, Box 350, 101 26 Stockholm. Märk mejlämnesraden eller kuvertet med ”motion”.

Innan kongressen börjar kommer alla ombud som ska åka att få kongresshandlingar. I kongresshandlingarna står alla de förslag som kongressen ska diskutera så att alla som kommer vara med kan förbereda sig och komma till kongressen med en massa tankar och idéer om varje förslag. Det står också i handlingarna mer om hur en kongress går till. Kongresshandlingarna kommer att skickas ut till distrikten och kongressdeltagarna senast två veckor före kongressen samt finnas tillgängliga på www.rfslungdom.se.

Vänliga hälsningar,

RFSL Ungdoms förbundsstyrelse <3

-------------------------

Information från valberedningen

Nu söker RFSL Ungdoms valberedning förbundsstyrelsemedlemmar för år 2018!

Förbundsstyrelsens roll är att ansvara för och leda organisationen och stötta distrikten och aktivistgrupperna. De är dessutom, tillsammans med kanslichefen, arbetsgivare åt den fantastiska kanslipersonalen.

I mars är det kongress och då vill valberedningen lägga fram ett förslag på styrelse som representerar olika typer av identiteter, erfarenheter och kompetenser och som har en bredd gällande könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, sexualitet, hälsa, etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, socioekonomisk bakgrund, funktionsförutsättningar, ålder och geografisk spridning.

Valberedningen vill att du som kandiderar har engagemang, tid att prioritera RFSL Ungdom under minst ett år, gärna tidigare erfarenhet av styrelsearbete, samt grundläggande kunskaper om hbtq-frågor och normkritik.

Du kan själv kandidera eller nominera någon annan. Om den du nominerar inte är tillfrågad i förväg så kan du lämna ett namnförslag. Alla som kandiderar eller nomineras kommer bli kontaktade av valberedningen.

Hur gör du?

Via denna länk https://goo.gl/forms/6zzj46qV2RVU45CE3 går det bra att kandidera eller nominera någon annan senast 31 januari, klockan 23.59.

Har du frågor eller funderingar får du mer än gärna skriva till valberedning@rfslungdom.se

Kram!
ValberedningenMore LGBT events in Stockholm