Ετησια Γενικη Συνελευση Accept / Annual General Assembly Accept


9 Dec 2017 10:00
→ 9 Dec 2017 14:00
Accept - LGBT Cyprus
University of Nicosia
46 Makedonitissas Ave., CY-2417 - Egkomi
Show map
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ACCEPT- LGBT CYPRUS | 2017 ANNUAL GENERAL ASSEMBLY ACCEPT-LGBT CYPRUS

<English follows>

Μέρα: Σάββατο, 9/12/2017

Ώρα: 10.00

Χώρος: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Αμφιθέατρο Newton

Αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι της Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου,

Είναι με μεγάλη μας χαρά που θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της οργάνωσης το Σάββατο, 09 Δεκεμβρίου 2017 στη Λευκωσία στις 10:00π.μ. στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας όπου θα αναλύσουμε τα βήματα που έγιναν κατά το 2017 μαζί με φίλους και συμμάχους.

Τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι:
• Πανηγυρικό Μέρος Με Καλεσμένους (α)
• Παρουσίαση του έργου της οργάνωσης το 2017 – Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου
• Συζήτηση και έγκριση οικονομικού απολογισμού
• Διάφορα θέματα της οργάνωσης
• Εκλογές για ανάδειξη ορισμένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου (β)

(α) Πανηγυρικό Μέρος
Στο πανηγυρικό μέρος της Συνέλευσης θα υπάρξουν χαιρετισμοί και είναι ανοικτό προς το κοινό και τον τύπο και σε αυτό θα παρευρεθούν αριθμός προσκεκλημένων. Κατά τη διάρκεια του πανηγυρικού μέρους θα γίνει η παρουσίαση του έργου της οργάνωσης το 2017. Θα υπάρχει ειδική διαρρύθμιση για οποιαδήποτε μέλη επιθυμούν να μην φωτογραφηθούν κατά την διάρκεια.

(β) Εκλογές για ανάδειξη νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης της οργάνωσης θα ακολουθήσει Εκλογική Γενική Συνέλευση όπου τέσσερα μέλη θα εκλεγούν για να ενταχθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λεπτομέρειες του ρόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές δεξιότητες και εμπειρία που χρειάζονται τα μέλη περιγράφονται στο έντυπο με της

Κατά τη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οποιοδήποτε μέλος μπορεί:
• Να εισηγηθεί Νέο Κανονισμό.
• Να ζητήσει μετατροπή ή ακύρωση υφισταμένου Κανονισμού
• Να εγείρει οποιοδήποτε θέμα ή εισήγηση που αφορά την λειτουργία ή τις επιδιώξεις του Σωματείου.

Παρακαλούνται οποιαδήποτε μέλη θα ήθελαν να προσθέσουν θέματα στην ημερήσια διάταξη όπως επικοινωνήσουν με την οργάνωση στο info@acceptcy.org.

Δικαίωμα ψήφου κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, έχουν όλα τα πλήρη μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους.

Τα μέλη που δεν θα μπορούν να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση θα μπορούν μετά από πληρεξούσιο να δώσουν εντολή σε άλλο άτομο να τα εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση.

Πληρεξούσια θα αποσταλούν σε όλα τα μέλη με email στις αρχές Δεκεμβρίου με την ανακοίνωση των υποψηφίων. Θα είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της οργάνωσης, στη σελίδα μας στο Facebook ή μπορούν να ζητηθούν από το email info@acceptcy.org.

Παρακαλούνται τα μέλη που δεν έχουν ήδη τακτοποιήσει τις ετήσιες συνδρομές τους όπως τις τακτοποιήσουν κατ’ ιδίαν την μέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες χρειαστείτε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, Accept - ΛΟΑΤ Κύπρου

Σημείωση: Μετά την παρέλευση μισής ώρας από τον καθορισθέντα χρόνο τα παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία.

--------

2017 ANNUAL GENERAL ASSEMBLY ACCEPT-LGBT CYPRUS

Date: Sat, 09/12/2017

Time: 10:00

Location: University of Nicosia, Newton Amphitheatre

Dear Members, Friends of Accept – LGBT Cyprus,

It is with great pleasure that we invite you to our 2017 Annual General Assembly on Saturday, 09 December 2017 in Nicosia at 10.00 at the University of Nicosia, Newton Amphitheatre, where we will have the chance to analyse the actions taken in 2017 as well as what the future holds for the organisation, together with friends and allies.

The topics up for discussion during the Annual General Assembly are:
• Celebratory Part with Guests (a)
• Presentation, discussion, and approval of the actions of the Management Board
• Presentation, discussion, and approval of financial report
• Any other business
• Elections for the new Management Board (b)

(a) Celebratory Part
The celebratory part of the Assembly will be open to the public and press and will be attended by a few guests. During the celebratory part, there will be a presentation with the actions of the organisation in 2017. There will be special arrangements for any members who do not wish to be photographed during the event.

(b) Elections for the new Management Board
At the end of the General Assembly an Electoral General Assembly will follow where four members will be elected to join the Management Board.

At the Annual General Assembly any member can:
• Suggest the introduction of new Regulations
• Request modification or cancellation of existing Regulations
• Raise any issues or motions concerning the operation or the objectives of the Organisation.

Any members, who wish to add items on the Agenda, should contact the organisation at info@acceptcy.org.

All Full Members with settled obligations have the right to vote during the Annual General Assembly.

Members who cannot attend the General Assembly can be represented by someone else with a signed proxy form. Proxy forms will be sent to the members together with the documents of the 2nd Mailing, will be available online on the organisation’s website, on our Facebook page and by email request sent to info@acceptcy.org.

Any members, who have not yet paid for their annual subscriptions, can do so on the day of the Annual General Assembly.

We remain at your disposal for any further information you may require.

The Management Board, Accept – LGBT Cyprus

Note: After half an hour from the starting time, present members constitute a quorum.

See more gay events in Egkomi.