Huňatý pivo / Shaggy Beer


8 Dec 2017 19:00
→ 9 Dec 2017 02:00
Prague Bears
Club Střelec
Anglická 616/2 - Prague
Show map
Huňatý pivo aneb "Blízká setkání medvědího druhu" - pojď na pivo s medvědy, medvíďaty a prostě chlapy. (for English see below)

Všichni medvědi a jejich příznivci jsou zváni a vítáni!

• Ještě jsi nebyl na žádné naší akci?

Zajít na pivo je nejlepší příležitost jak poznat naši kulturu, seznámit se, najít nové kamarády.

Dobrým tipem je přijít mezi prvními - mnohem lépe zapadneš mezi ostatní postupně přicházející účastníky.
Na místě je dobré zamířit k větší bavící se skupince, u té je větší šance se zapojit: rovnou se představ a řekni, že jdeš poprvé, rádi tě uvítáme a přijmeme :)

Tykáme si - rovnou bez ohledu na cokoli ostatním tykej, věk ani jiné věci u nás nehrají roli.

Jak to probíhá?

Atmosféra není vždy stejná. Závisí na lidech, kteří se zrovna sejdou - základem je ale vždy to samé. Nic moc nečekat, jít si popovídat, seznamování brát jako bonus a zábavu tvořit - nikoliv přicházet s přístupem „bavte mě“.

Těšíme se :)

----------------------------------------------------------------------
Shaggy beer or "Close Encounters of the Bear Kind" - come for beer with bears, cubs and just guys.

All bears and their admirers are welcome! :)

• Haven't been at any of our events?

Going out for beer is a good opportunity to become familiar with our culture, meet new friends.

It's good to be there soon (as the first) - you can join that evolving group with ease. It's nice to target a bigger group, there is a greater chance to participate
Just introduce yourself - say hello and tell us that you are a newcomer, you are welcome :)

We do not judge anybody according to appearance, age or other things - for us, bears, they do not matter.

How it's going?

The atmosphere is not always the same. It depends on the people who come - but the basis is always the same. Don’t expect too much - just go out to talk. Take making a new acquaintance as a bonus, create entertainment by yourself – don’t come with “amuse me” attitude.

We are looking forward to seeing you :)

See more gay events in Prague.